Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Hangi Dua Okunur

 Her türlü kötü alışkanlıktan vazgeçmek için okunacak dua, kadın veya erkek fark etmeksizin her yaştan müminin merak ettiği bir dua türüdür. Küçük ya da büyük demeden herkesin çeşitli bağımlılıkları olabilir. Dinen sakıncalı olan ufak çaplı kötü alışkanlıkların yanı sıra büyük günahlar arasında gösterilen zina, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılıkları da yenmek için Allah’ın yardımına başvurulması gerekir. Müslümanlar için her zaman en iyiyi ve güzeli bağışlayan Yüce Allah’tan yardım istenirken, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için dua okuması yapılmalıdır. 

Her Türlü Bağımlılıktan Kurtulma Duası

Kötü alışkanlıklara bağımlılıktan kurtulma duası ile her türlü kötü alışkanlıklarını bırakmayı isteyen kişilerin Allah’tan yardım dilemesi mümkündür. Kumar, zina, uyuşturucu, alkol gibi büyük günahların yanında yalan, bağımlılık gibi kötü alışkanlıkları olan kimseler, A’raf Suresi 158. ayeti kerimeyi suya 200 defa okuyup, bu alışkanlıklara sahip kişiye 41 gün içirilmeye devam edilirse, Allah’ın izni ve yardımıyla inşallah kötü alışkanlıklarından kurtulur. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak isteyen kişi, kendi iradesiyle de bu dua okumasını yapabilir. Her türlü bağımlılıktan kurtulabilmek için okunacak ayeti kerim şu şekildedir:

“Kul yâ eyyuhân nâsu innî resûlullâhi ileykum cemîanillezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît(yumîtu), fe âminû billâhi ve resûlihin nebiyyil ummiyyillezî yu’minu billâhi ve kelimâtihî vettebiûhu leallekum tehtedûn(tehtedûne).”

Kötü Alışkanlıkları Yenmek İçin Fatiha Suresi

Bağımlılıklardan kurtulmak için Fatiha suresi okunması tavsiye edilmektedir. Müslümanlar olarak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha suresinin fazileti sayesinde kötü ve yasak olan alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Türkçe olarak “Başlangıç” anlamına gelen Fatiha suresi, kötü alışkanlıklara karşı bağımlılığını yenip yeni bir hayata başlangıç yapmak isteyen Müslümanlar için de oldukça faziletli bir suredir. Fatiha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

-Elhamdulillâhi rabbil'alemin

-Errahmânir'rahim

-Mâliki yevmiddin

-İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

-İhdinessirâtal mustakîm

-Sirâtallezine en'amte aleyhim

-Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Amin.

Fatiha suresinin Türkçe anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. 

Bağımlılıktan Kurtulma Duası 

Her türlü bağımlılıktan kurtulma duası ile kötü alışkanlıkları yenmek mümkündür. Her yaştan Müslümanın bağımlı olduğu kötü alışkanlıklara bir son vermek için bu duaları düzenli olarak okumaları tavsiye edilmektedir. kötü alışkanlıklardan kurtulmak için dua okuması yaparken ibadet şekline de dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın rızasını kazanabilmek ve kötü alışkanlıklara O’nun izniyle bir son vermek için bu dualar okunmalıdır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar