Kaybolan Eşyayı Bulmak İçin Hangi Dua Okunur?

Kaybolan eşyayı geri getiren dua, Müslümanların zaman zaman okuduğu ve kayıp eşyalarını bulmalarına vesile olan bir ibadet şeklidir. Kayıp eşyalar kadar hakkında bir türlü haber alınamayan kişiler için de bu duanın faziletinden faydalanmak mümkündür. Müslümanlar için önemli bir ibadet şekli olan dua, her yerde ve her zaman okunabilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden kaybolan eşyayı bulmak için dua okunması için herhangi bir özel zamana ihtiyaç duyulmamaktadır. Kayıp kişilerin de bir an evvel bulunabilmesi için kişiyle bağlantısı veya tanışıklığı olsun ya da olmasın bütün Müslümanlar bu duayı okuyarak faziletinden faydalanabilmektedir.

Kayıp Bulmak İçin Okunacak Dua ve Anlamı 

Kayıpları bulmak için okunacak duanın anlamı da Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. İslami kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Hz. Ömer (ra)’nın oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: “Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekat namazını kıldıktan sonra şöyle dua eder.” 

“Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”

“Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.”

Kayıp Eşyayı Geri Getirme Duası 

Kaybolan eşyayı geri getirmek için okunacak dua da yukarıda bahsedildiği gibidir. Bunun dışında kaybolan bir eşyasını geri getirmek isteyen kişinin her gün yirmi beş kere “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne” duasını okuması tavsiye edilmektedir. Bu duanın kaybolan eşyanın yeri bulunana kadar sürdürülmesi gerekmektedir.

Kayıp Bulmak İçin Dua Nasıl Okunmalıdır?

Kayıp bulmak için okunacak dua ibadeti, ibadetlerin özü olduğu için edeb ve adaba uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendiren ibadetlerin başında gelen dua hakkında Hz. Peygamber (s.a.v) nasıl dua edilmesi gerektiğini buyurmuştur. Gündelik yaşantısı içinde zaman ve mekan fark etmeksizin farklı durumları vesile kırarak sürekli dua eden Peygamber Efendimiz, uygun bir şekilde edilmesi gereken dua şeklinin örneğini biz Müslümanlara göstermiştir. 

Dünyada sınav süresi boyunca Allah’ın hoşuna gideceği şekilde hareket etmek için dua’nın makbul olması durumu da önemli bir etkisi bulunan duanın okunuş tarzına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dua ederken öncelikle dikkat edilmesi gereken belirli başlı kriterler şunlardır:

-Kıbleye dönmek,

-Abdestli olmak,

-Helal yiyecekler ile karın doyurup, haramlardan uzak durmak,

-Dinin kurallarına aykırı istek ve hareketlerden uzak durmak,

-Beddua etmemek 

Bu hususlara dikkat ederek duanın içten ve samimi bir şekilde Allah’a yakarılması gereklidir. Özellikle kaybolan eşyayı bulmak için dua gibi niyetli dualarda bu kriterler göz önünde bulundurularak dua edilmesi faydalıdır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar