İşlerin Bereketlenmesi İçin Hangi Dua Okunur?

İşlerin açılması ve bereketlenmesi için okunacak dua, rızık ve bolluk isteyen Müslümanların ellerini semaya açıp Allah’a yalvardıkları bir ibadet şeklidir. Nitekim Kur’an’da “İnsan için kendi alın terinden başka hayırlı kazanç yoktur.” (Necm 53/59) buyrulmaktadır. Bu yüzden Müslümanlar açısından hayırlı kazanç ifadesi çok önemli bir anlam teşkil etmektedir. İşlerin bereketlenmesi için okunacak dua olan bereket duası da kişinin helalinden kazançlarının artması için yapabileceği ibadetler arasında yer almaktadır. 

Bol Rızık İçin Okunacak Dua 

Bol rızık kazanmak için okunacak dua, Müslümanlar arasında karınca duası şeklinde de adlandırılmaktadır. Karınca duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı şu şekildedir:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Bereket Duası Arapça ve Türkçesi 

İşlerin bereketlenmesi için okunan duanın Arapça ve Türkçesi merak edilmektedir. Bereket duasını okuyarak işlerinin açılmasını isteyen esnaf ve tüccarların duanın anlamını bilerek okuması faydalı olacaktır. Bereket duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı şu şekildedir:

“Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke”

“Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.”

İşlerin bereketlenmesi ve açılması için okunan bereket duasının Arapça usulüyle okunup ezberlenmesi önemlidir. Ezberinde Arapça olmayanlar da Türkçe anlamıyla bu duayı işlerine gidip gelirken akıllarına geldikçe okuyarak Allah’tan bol rızık isteyebilirler.

Bereket Duasının Fazileti Nedir?

İşlerin bereketlenmesi için okunacak duanın fazileti, insanların her daim güzel ve lezzetli kazanç elde etmesine vesile olmaktadır. Çalışmayı her zaman en güzel şey kılan Allah, insanın kendisi ve sevdiklerinin huzuru için çalıştığında ibadet etmiş gibi sayıldığını buyurmuştur. Allah, kendisine el açıp dua eden ve çalışmasını aksatmayan müminlerin her daim kazançlarını arttırdığını buyurmaktadır. Kazancın bollaşması ve işlerin bereketlenmesi için Allah’a en güzel şekilde dua etmek gerekmektedir. İşlerin bereketlenmesi için dua okunurken, hiçbir zaman kazançlardan şikayetçi olunmaması da gereklidir. Bu yüzden bereket duası sadece somut kazanç için değil, kişinin iş yerinde huzura erebilmesi için de okunmalıdır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar