İmam Busiri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

 İmam Busiri’nin yaşamı ve eserleri, İslam tarihinde de merak konusu olmaktadır. 1 Şevval 608’de yani Miladi takvime göre 7 Mart 1212 tarihinde Yukarı Mısır’da Behnesa kenditnde doğan Busiri, kaynaklara göre Berberi asıllıdır. Fas’ta bulunan Habnuoğulları sülalesinden gelmektedir. Sanhaci olması sebebiyle aslen Mağriblidir. Babası tarafından Busirli olduğu için Busiri lakabıyla anılmaktadır. İmam Busiri’nin yaşamı ve eserleri hakkında bilinmesi gereken bütün detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İmam Busiri Yaşamı 

İmam Busiri’nin hayatında gençlik yılları, ailesiyle birlikte Delas’ta geçmiştir. Hadis ve siyerle meşgul olan Busiri, küçük çocukların Kur’an okuyup ezberlemeleri için Kahire’de mektep açtı. Busiri hakkında yapılan araştırmalara göre on yıl Kudüs’te yaşadığı, daha sonra sırasıyla Medine ve Mekke’ye giderek on üç yıl da orada ikamet ettiği belirtilmektedir. Bu süre zarfında İmam Busiri, Kur’an öğretimiyle meşgul olmuştur. İmam Busiri, dünyada en çok okunan kasideleri kaleme almıştır. Bu kasideler çeşitli bölge ve ülkelerde, nişan ve sünnet merasimlerinde evrad olarak okunmaktadır. 

İmam Busiri Karakter Özellikleri 

İmam Busiri’nin özellikleri kaynaklarda tarif edilmektedir. Kısa boylu ve zayıf bir bünyeye sahip olan İmam Busiri’nin hayatı sıkıntılar içinde geçmiştir. Adalet konusunda son derecede titiz bir görüşe sahip olan şair, hayatının sonlarına doğru felç olmuştur. Rivayete göre İmam Busiri bu hastalıktan kurtulmasını Hz. Peygamber için yazdığı bir kasideye bağlamaktadır. Hayatı boyunca pek çok farklı işle uğraşan İmam Busiri’nin eserleri günümüzde de İslam aleminde büyük ilgi görmektedir. İmam Busiri’nin Şazeli tarikatının kurucusu Ebü’l Hasan eş Şazeli’ye intisap ettiği klasik kaynaklarda yer almaktadır. 

İmam Busiri Eserleri

İmam Busiri’nin kitapları genellikle Hz. Peygamber hakkında yazılan kasidelerden oluşmaktadır. Son derecede lirik ve sağlam yapıda şiirleri bulunan Busiri’nin en ünlü eserleri şu şekilde sıralanmaktadır:

-Kasidetül Bürde 

-Divanü’l Busiri

-El-Kasidet’ül Hemziyye

-Zuhrül-me Ad Fi Vzni Banet Sü’ad

-El Muhrec ve’l-merdud Ale’n-naşara ve’l-yehud

-El Kasidetü’l Muradiyye Fi’ş-şalati Ala Hayri’l Beriyye

-Takdisü’l Harem 

İmam Busiri Peygamber İçin Yazdığı Kaside

İmam Busiri’nin Hz. Peygamber için yazdığı kasideler oldukça fazladır. Dünya çapında en ünlü eseri, Kasidet’ül Bürde olarak bilinen 160 beyitlik eseridir. Bu kaside, coşkun bir peygamber aşığı olan İmam Busiri’nin gördüğü bir rüya sonrasında kaleme alınmıştır. Hayatının sonuna doğru felç olduğu sırada rivayete göre rüyasında Hz. Peygamber, Busiri’den kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister. “Ya Resûlullah! Ben sizin için çok kaside yazdım, hangisini okuyayım?” diye soran Busiri’ye Hz. Peygamber, kasidenin matla beyitini okumasını ilaret eder. Busiri kasidesini okurken Hz. Peygamber iki yana sallanarak bu kasideyi zevkle dinler. İmam Busiri’nin yaşamı ve eserleri arasında böyle bir rivayet de yer almaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar