İmam-ı Buhari Kimdir? Hayatı ve Eserleri

İmamı-ı Buhari’nin yaşamı ve bıraktığı eserler, İslam aleminde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’den sonra en kıymetli kitaplardan biri olarak gösterilen Sahih-i Buhari adındaki meşhur hadis kitabının yazarı, İmamı-ı Buhari Hazretleridir. İslam aleminin en büyük hadi alimlerinden olan İmamı-ı Buhari’nin gerçek ismi Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek derecesi bulunan İmamı-ı Buhari, 300 binden fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için “İmam” lakabını alırken, Buharalı olduğu için de “Buhari” ismini almıştır.

İmamı-ı Buhari’nin Yaşamı 

İmamı-ı Buhari’nin hayatı göz önüne alındığında, 810 yılında Buhara’da dünyaya geldiği ve 870 yılında Semerkand’ın Hartenk kasabasında vefat ettiği bilinmektedir. Küçük yaşta yetim kalan Buhari, ilk tahsiline Buharada başladıktan sonra on yaşından itibaren hadis alimlerinin derslerine devam etmiştir. Kaynaklara göre İmamı-ı Buhari’nin on beş yaşına girmeden 70 binden fazla hadis-i şerifi ezbere bildiği belirtilmektedir. 

Hadis ilmi konusunda kısa sürede büyük bir yol kat eden İmamı-ı Buhari, hocaları ile karşılıklı ilmi münazaralarda bulunmaya başlamıştır. Hocası Dahili, bazı hadis rivayetlerindeki eksiklikleri tamamlarken Buhari’nin yardımlarından faydalanmıştır. Buhari on altı yaşına geldiğinde Abdullah bin Mübarek ve Veki bin Cerrah’ın kitaplarını da tamamen ezberlemiştir. Om sekiz yaşındayken Sahabe ve Tabiin fetvalarını toplayan Buhari, Mekke ve Medine’den başka, Bağdat, Basra, Kufe, Mısır, Belh, Nişabur, Askalan, Hums, Rey ve Kayseriyye gibi ilim merkezlerini gezerek, hadis alimleriyle görülmeler yapmıştır.

İslam Aleminde İmamı- Buhari

İmamı-ı Buhari hazretleri İslam aleminde tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli ilimler okutmuştur. Hocalığı döneminde İmamı-ı Buhari’nin derslerinde binlerce talebe hazır bulunurdu. Bu dönemde kendisinden 70 binden fazla talebe hadis dinleyip feyz almıştır. Bu talebeler arasında İslam aleminde meşhur olan,

-Tirmizi,

-Nesai,

-Ebu Züra

-Ebu Bekr bin Huzeyme 

-İbni Ebi Davud

-Muhammed bin Nasr-ul Mervezi

-Müslim bin Hacca 

-İbni Ebiddünya 

gibi büyük ve tanınmış hadis alimleri de bulunmaktadır. Hadis ilminin önderi olarak kabul edilen İmamı-ı Buhari, yüz binlerce hadis-i şerifi ezbere bilmekteydi. 

İmamı-ı Buhari’nin Kişisel Özellikleri

İmamı-ı Buhari’nin özellikleri arasında herkese iyilik etmesi bulunmaktaydı. Çok cömert bir karaktere sahip olan İmamı-ı Buhari, fakirlere çok sadaka verip onların ihtiyaçlarını bizzat kendisi karşılardı. Bayram günleri dışında bütün yılını oruç tutarak geçirirdi. Gıybetten çok korktuğu gibi haramdan ve şüphelilerden de daima kaçardı.

İmamı-ı Buhari’nin Eserleri

İmamı-ı Buhari’nin kazandırdığı eserler arasında şunlar yer almaktadır:

-Cami-us Sahih

-Tarih-ul Kebir

-Tarih-ul Evsat

-Tarih-us Sagir

-Kitab-u Duafa-is Sağire

-Et- Tarih fi Marifeti Ruvata-ül Hadis

-Et-Tevarih-ul Ensab

-Kitab-ül Kuna

-El-Edeb-ül Müfred

-Ref’ul Yedeyn Fissalati

-El-Cami-ul Kebir

-Et-Tefsir-ül Kebir 

-Kitab-ül Mebsut 

-Esma-üs Sahabe 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar