Ebu Leheb Kimdir? Elleri Neden Kurudu?


Ölmeden cennetle müjdelenenler vardı. Peki ya ölmeden cehennemdeki yeri hazırlananlar?

Allah Resûlü, cennetliklerin isimlerini şöyle sıralıyordu:

“Ebu Bekir cennettedir¸ Ömer cennettedir¸ Osman cennettedir¸ Ali cennettedir¸ Talha cennettedir¸ Zübeyr cennettedir¸ Abdurrahman bin Avf cennettedir¸ Sa'd bin Ebi Vakkas cennettedir¸ Said bin Zeyd cennettedir ve Ebû Ubeyde bin Cerrâh cennettedir.”

Kur'an ise aynı ırktan başka bir adam için şunları söylüyordu:
1. Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu.
2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3. O, bir alevli ateşe girecektir.
4,5. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).
Ölmeden cennetle müjdelenenler vardı ama peki ya ölmeden cehennemdeki yeri hazırlananlar?

Ne oldu da Peygamber amcası bir adama Allah tarafından beddua edildi. Tarih, daha önce ebedî azaba gark olmuşların helak oluşlarına şahitlik etmişti. Kimisini bir ses dalgası, kimisini de tufan helak etmişti. Kimisinin cezası inkârdan kesinleşmişti, kimisinin kibirden. (Bkz: Ad Kavmi)

Ya Ebu Leheb'in cezası?

Ebu Leheb, Resûlullah'ın tebliğini işittiği vakit ona meydan okumuş ve ahiret, cennet-cehennem hesabı gibi hususlarda:

“Eğer kardeşimin oğlunun dediği haksa, ben kendimi malımla ve oğlumla kurtarırım!” demiş ve bu sözlerinin üzerine Tebbet Suresi nazil olmuştur. (Diğer kaynaklarda aşağıda anlatılacak olayın da nüzul sebepleri arasında olduğu güçlü şekilde zikredilmektedir.)

Ebu Leheb kardeşinin oğluna meşakkat veriyor ve onu öldürme planlarının kurulduğu masalarda sesini çıkarmadan oturuyordu. Yani onun öldürülmesi fikrini destekliyordu. Halbuki Resûlullah kendisine kötülük edenlere dahi dönüp tek kötü söz söylememiştir..

Ebu Leheb'in İslam düşmanlığı bunlarla da sınırlı kalmıyordu. Mekke Ukaz, Mecenne ve Zulmecaz gibi panayırlar hasebiyle ticari, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ortak noktasıydı. Allah Resûlü aleyhissalâtu vesselam, buralarda bulunarak panayırlara gelen insanları Allah'ın Hak olan sözüne davet ediyordu. Birkaç kişi dışında da kabileler davranışlarıyla O'nu alaya alıyor ve tehditkâr sözleriyle cevaplarını vermiş oluyorlardı. Esasen böyle bir tutuma başvurma sebeplerinde, atalarının dinine körü körüne bağlı olan ve Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselam'ın tebliğ faaliyetleri sırasında peşini bırakmayan Ebu Leheb'in aleyhtarlığı etkili oluyordu. Efendimiz'in görüştüğü kimselere: "Bu adama inanmayın! Bu adam yalancı ve dinsizin tekidir! diyordu. Bunu duyanlar ise:"Ehlin bile sana iman etmiyor. Elbette onlar senin durumunu daha iyi bilir." diyerek kendilerine gelen rahmetin farkında olmayarak onun davetini reddediyorlardı.

Sen, okuyan kardeşim! Varsa veya olursa malının çokluğu seni aldatmasın. Her an hazır ve nazır olan Allah Azze ve Celle seni yaratıp, bunca malı verdiği gibi seni de malını da yerle bir etmeye kadirdir. Allah'ı anlatanları bu işlerinden dolayı yadırgama ve onlara engel olma. Olma ki Ebu Leheb ahlâklı olmayasın. Sen Resûlullah ahlâklı olup Allah'ın sevgisine mazhar olmaya layıksın. Allah seni çok seviyor. Herkesten çok. Selametle kal.


Kaynak: Tirmizî 3994¸ İbn Mâce 133, Tebbet Suresi 1-5 Diyanet Vakfı Meali,

Yorum Gönderme

0 Yorumlar