Namaz Kötülüklerden Alıkoyar


Bismillahirrahmanirrahim.


Rabbimin selameti ve mağfireti üzerinize olsun.
Bizler müslümanız. Bu vasfın temeli ise kelime-i şehadettir. Temel olmadan bina olmaz. Öyle ki bu temel, üzerine bina dikilmediği sürece ekin ekilmemiş çorak bir arazi misali yararı yalnızca sahip olduğumuz toprağın verdiği güven olacaktır. Bu temelin üzerine bir bina inşa etmeliyiz. Etmeliyiz ki inşa ettiğimiz bu bina yılın çeşitli aylarında sıcak veya soğuğa karşı koruyucu görevi üstlenerek bu mevsimlerde bizi bitkin düşmekten alıkoysun. Bu binayı inşa etmeliyiz ki mahlukatın bize verebileceği zararlar karşısında barınacak alanımız mevcut olsun. Aksi takdirde her türlü tehlikeye açık olur, kendimizi korumak hususunda hayli zorlanırız. Temeli kelime-i şehadet olan bu yapının kendisi ise namazdır. Ankebut suresi 45.ayetinde yüce Allah "(Ey Muhammed)Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak(olan namaz)elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor" buyurmuştur.
Namazı olmayan insan her türlü kötülük ve Allah'ın haram kıldığı çirkin işlere karşı savunmasızdır. Namazı olmayan insan eksik insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem "Size namazı ve elinizin altındakileri vasiyet ediyorum" buyurarak bizden namazı bırakmamamızı istemiştir. Namazı olmayanın Rabbi ile iletişimi kopuktur. İnsanlarla iletişim kurmak için telefon ya da başka bir iletişim aracına ihtiyaç duyarız. Eğer bu iletişim araçlarından herhangi birine sahip değilsek dünya ile iletişimimiz kopmuş olur. Aynı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah ile de bir iletişim aracımız mevcut. Bu iletişim aracı namazdır. Namaz, Rabbimiz ile iletişimimizin vesilesi ve kulluğumuzun göstergesidir. Namaz, Rabbimize olan kulluğumuzun göstergesi, imanın özüdür. Allah'ın bize sunduğu sayısız nimetlere edilen teşekkürdür namaz. Kulun teşekkürü namazsa.. "Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin.Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir."

Meryem Suresi 59.Ayetinde ise Rabbimiz; "Sonra arkalarından bozuk bir güruh halef oldu, namazı zayi ettiler ve şehvetleri ardına düştüler, bunlar "Gayya"yı boylayacaklardır." buyurmuştur. Bu nesil bizleriz kardeşlerim. Şehvetlerinin ardına düşerek haram-helal seçmeyen ve şehevi isteklerinin dışında hiçbir şey düşünmeden aynı bir hayvan gibi yaşayan o nesil bizleriz. İçki kadehi tokuşturup, çırılçıplak denize giren nesil..Allah'ın ayetlerinden yüz çevirip dünya eğlencesine köle olan nesil bizleriz. İşte bizler böyle yaşamaya devam edersek, insanların ateşinden şikayet edeceği "Gayya" vadisine atılacağız. Bizler böyle gidersek ahiret günü asık yüzlü nasipsizlerden olacağız. Kıyame Suresinde buyurulur ki; "O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş,Rabbinedir.(24-30)"
A
-Ya Rabbi kimdir bu felakete uğratılacaklar?

"O(Peygamberi)doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Tersine inkâr etti ve sırt çevirdi. Sonra da kasıla-kasıla ailesinin yanına gitmişti. "Bu azap sana layıktır, layık!Evet ,layıktır sana, layık!" denecektir.(Kıyame/31-35)
Allah Resûlü buyurdular; "Kim namazına devam ederse bu namaz kıyamet gününde onun için(karanlığa karşı) nur, (doğruluğuna)delil ve (azaptan) kurtuluş olur. Kim namazına devam etmezse onun nuru, delili ve kurtuluşu olmaz. O kimse kıyamet gününde karun, firavun, haman ve ubey ibn halef ile beraber olur." Hadistende anlaşılacağı üzere namaz, bizlerin kurtuluşunun reçetesi ve Rabbimiz olan Allah'a sunduğumuz delil olacaktır. Kulluğumuzun ve inanan kimliğimizin göstergesidir namaz. Namaz ile çirkin işlerden uzaklaşmamız daha kolay olacaktır. Bu yüzden "çok günah işliyorum" deyip namaz kılmamak iblisin vesvesesinden başka birşey değildir, getirisi de düşülen bataklığa biraz daha saplanmak olacaktır. Kendisinden başka Subhan bulunmayan Allah Zümer Suresi 53.ayetinde şöyle buyurdu; "De ki:"Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet ededir." Günah bizlerin fıtratında bulunan bir durumdur ve zaten sınavımız bunun üzerine kuruludur. Muhammed aleyhisselam "Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir" buyurarak aslında insanlığın en hayırlılarının tövbe edenler olduğunu bildirmiştir.

-Ya Rabbi şehevi isteklerinin peşinden gidip, namaz kılmaktan koşarak uzaklaşan nesil tövbe ederek, İslam'ı kendisine dava edinirse akıbeti yine cehennem vadisi mi olacaktır?

-(Meryem Suresi/61)"Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka.Onlar cennete,Rahman'ın,kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O'nun vaadi kesinlikle gerçekleşir."

Rabbim bizleri cennette kavuştursun.Selam olsun kelime-i şehadet ile attığı temeli pırıl pırıl binalar ile taçlandıranlara. Es selamu aleyküm ve rahmetullah..
Kaynak: Ankebut 45 Diyanet İşleri Meali , Ebû Dâvûd, Edeb, 123-124/5156 İbn-i Mâce, Vasâyâ, Bakara 45, Diyanet İşleri Meali, Meryem 59, Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Kıyame 24-30, 31-35, Diyanet İşleri Meali, Taberani, Zümer 53, Diyanet İşleri Meali, İbn Mâce, Zühd, 30, Meryem 61, Diyanet İşleri Meali

Yorum Gönderme

0 Yorumlar