Yetim Hakkı Nedir? : Bedir'in Yetimleri


Bir yetim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem'i alemlere rahmet kılan Allah'ın adıyla..Haklının hakkını tamamıyla almadığı sürece hesapların kapanmayacağı o kıyamet gününde azameti sonsuz olan Allah'ın merhameti üzerinize doğru yağsın. Yetim hakkı ve bunu içeren durumlara yabancı olduğumuz söylenemez. Bir sınav kağıdı olarak önümüzde duran olaylara karşı vereceğimiz cevapları açık açık bizlere hediye eden Rabbimiz bütün noksanlıklardan uzaktır. Adaleti hikmetli Kur'an ile tahsis etmemizi isteyen Rabbimiz'in nimetlerinin sayısını bilmeye insan aklı acizdir ancak farkında olduklarımıza şükretmemek hiç şüphe yok ki acizlikten öte bir acizliktir. Şükretmenin bir kanadı da Allah yolunda infak etmektir. Kullarına adaleti emreden Rabbimiz yetim hakkına da sahip çıkmış, evvela Resulünü ve onun üzerinden bizleri derin manalar bulunan ayetleriyle uyarmıştır. Duha Suresinin son üç ayetinin meali şöyledir; "
Öyleyse sakın yetimi ezme!/Sakın isteyeni azarlama!/ Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat."

'O'nun yeryüzündeki tasarruflarını layıkıyla uygulayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem'in şu davranışı bizlere örnek niteliktedir:

Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi vesellem dünyalıklar dağıtırken, bir münafık yanına yaklaşıp hadsizce "Ey Muhammed sende adalet yok dedi". O esnada Peygamberimizin mübarek kızı Fatıma -ki Allah ondan razı olsun-  yanına gelerek; "Hizmetçiler, sadakalar dağıtıyorsun babacığım. Kızının evde değirmen çevirmekten elleri su topladı, mecalim kalmadı su taşımaktan omuzlarımda yarıklar var bir hizmetçide kızına versen" dedi. Nebî(s.a.v) cevap buyurdular;

"Bedir'in yetimleri dururken sana veremem ya Fatıma."

Rabbimizin yetim hakkına sahip çıkması onun sonsuz nimetlerinden sadece bir tanesidir. Bir kez daha görmüş olduk ki, Allah Resulü Rabbinden aldığı emirleri uygulamada geri kalmamış önce kendisi yaşamış ve insanlara da böylece örnek olmuştu. Yetime infakta birbirimizle yarışa gire gire yolun sonunda Resûlullah ile cennette kol kola olmamız duasında bulunarak şu ayetlerle yazımızı sonlandıralım:

"Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır."

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem'in ahlakı olan Kuran ahlakı ile ahlaklanasınız. Es selamu aleyküm..


Kaynak: Ebu Davud, Ahzab 21, Duha 9-10-11, Diyanet İşleri Meali

Yorum Gönderme

0 Yorumlar