5 Hadiste Haya Etmek

1.Hazreti Enes Radıyallahu Anh anlatıyor:

"Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki: "Her dinin kendine has temel bir huyu vardır. İslâm'ın bu huyu, hayadır."

Kaynak : İbnu Mace Sünen

2.Hazreti Ebu Bekre Radıyallahu Anh anlatıyor: 

"Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki: "Haya imandandır. İman sahibi ise cennettedir. Hayasızlık (ve bundan kaynaklanan kabalıklar, çirkin ve kırıcı sözler), cefa (eziyet, zulüm, haksızlık)dan bir parçadır. Cefa (eden de) cehennemdedir."

Kaynak : İbnu Mace Sünen

3.Ebu Sa'idi'l-Hudrî Radıyallahu Anh anlatıyor: 

"Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında oturuyor idikBir ara): "Size Abdulkays kabilesinin gönderdiği heyet geldi" buyurdular. Halbuki içimizden hiç kimse (henüz heyetin geldiğini) görmemişti. Hakikaten geldiler ve konakladılar. Sonra Aleyhissalâtu vesselâm'ın huzuruna geldiler. Onlardan Eşecc el-Asarî (adında biri) konaklama yerinde kaldı, o sonradan geldi. Çünkü o, bir konağa indi, devesini ıhtırdı. Yolculuk elbisesini bir kenara bıraktı. Sonra (taze elbise giyip, öyle) Peygamberimizin huzuruna çıktı. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm da ona: Ey Eşecc! Sende aziz ve celil olan Allah'ın sevdiği iki haslet vardır: Hilm (Acele etmemek) ve teenni ile hareket etmek" buyurdular. Eşecc: "Ey Allah'ın Resûlü! Bu hasletler, cibilliyetimde (fıtratımda doğuştan getirdiğim) bir şey mi, yoksa sonradan (iradî gayretimle) meydana gelen bir şey mi?" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Hayır! Yaratılışında bulunan bir şeydir!" buyurdular."Kaynak : İbnu Mace Sünen (4187)

4.İbnu Abbâs Radıyallahu Anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Eşecc el-Asari'ye: "Muhakkak ki sende Allah'ın sevdiği iki haslet var: Hilm (acele etmemek) ve haya" buyurdular."

Kaynak : İbnu Mace Sünen (4188)

5.İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: 

"Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam): "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resûlü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. O, şu açıklamayı yaptı.: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. "

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 25, (2460)

Yorum Gönderme

0 Yorumlar