Peygamberimizin İstişareye Önem Vermesi

  Allah(c.c) öyle bir Peygamber göndermeliydi ki birleştiren ve kucaklayan yapıda bir Peygamber olsun. Rabbinin kesin emri olmayan konularda insanlarla istişare edebilsin ve yeni fikirlere açık olsun. Alemlere rahmet nurlar nuru Muhammed aleyhisselam, insanlara iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek için gönderilmişti. Gönderiliş amacının tezahürü olarakta Rabbinin emirlerini öncelikli olarak kendisi uygulamalı ve bu sayede insanlara örnek olmalıydı.

Şura suresinin 38. ayetine göz atalım..

"Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. ONLARIN İŞLERİ, ARALARINDA DANIŞMA İLEDİR. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.(Diyanet Vakfı Meali)"

  "Puta tapanlar arasında kargaşa sürerken, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ordusuyla Bedir'e ulaşmış ve karargahını Bedir kuyusuna yakın bir yere kurmuştu.

Hubab b. Münzir radıyallahu anh, otuzlu yaşlarında harp sanatından anlayan bir sahabiydi. Bir endişesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem'in huzuruna geldi :

-Ey Allah'ın Resûlü ! Karargahımızı buraya kurmayı size Allah mı emretti? diye sordu.

-Hayır, bir harp tedbiri olarak uygun gördüm dedi Resûlullah.

-Bağışlayın Allah'ın Resûlü, dedi. Ama ben, burayı karargah için pek uygun görmedkm. Müşriklerin yerleşeceği yerin yakınındaki su kuyusuna gidelim ve karargahımızı oraya kuralım. Ben orayı bilirim. Orada suyu bol ve tatlı bir kuyu var. Önce bir havuz yapıp su ile dolduralım. Sonra da bütün kuyuları kapatalım. Biz, susadıkça havuzumuzdan içeriz. Onlarsa, susuz kalıp zorda kalırlar.

Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem :

-Doğru söylüyorsun Hubab, dedi.

Sonra da karargahını müşriklerin yerleşeceği yerin yakınındaki suyun yanına taşıdı. Bir büyük çukur kazılıp suyla dolduruldu ve diğer kuyular kapandı."(İbnu Sa'd, Tabakat)
   Bizlerde Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz gibi kardeşlerimizle istişare etmeli, onların fikirlerine önem vermeli ve yeni fikirlere açık olmalıyız. Hubab b. Münzir radıyallahu anh'ın lideriyle konuşma tarzı ve sunduğu mantıklı teklif de konunun içindeki bir başka güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor. Böylesi davranışlar toplumsal birlikteliği arttırmada ve hoşgörünün yaygınlaşmasında etkin rol oynadığı gibi birçok konuda da başarının anahtarı haline gelebilir.
             
Resûlullah'a ve O'nun Ashabına Benzeyiniz :)


Yorum Gönderme

0 Yorumlar