İçki Kötülüklerin Anasıdır : Hazreti Osman'ın Hutbesi


  • İçki ile iman bir kalpte durmaz, içkinin imanı yok etmesinden korkulur.
Hazreti Osman b. Affan radıyallahu anh bir gün şöyle bir hutbe verdi :

 "Ey insanlar ! İçki içmeyiniz. Çünkü içki kötülüklerin anasıdır. Sizden önce gelen ümmet abidlerinden biri mescidden dönüyordu. Karşısına kötü bir kadın çıktı. Kadın hizmetçisine emir verip o kişiyi tutturarak evine attırdı ve üzerinden kapıyı kilitledi. Yanında bir şarap fıçısı bir de küçük bir çocuk vardı. Kadın abide şöyle dedi : "Biraz şarap içmeyince benden ayrılamazsın. Şarabı içmek istemezsen benimle birlikte olacaksın. Benimle birlikte olmak istemezsen bu çocuğu öldüreceksin ! Eğer bunlardan hiçbirini yapmazsan bağırırım. Gelenlere de şöyle derim : "Bu adam evime zorla girdi." Hem seni benim evimde görünce sana kim inanır ki?


Adam şaşırdı. Kendi kendine şöyle dedi : "Bu kadınla zina edemem. Hele çocuğu hiç öldüremem. En iyisi içkiyi içip kurtulayım." Ve şarabı içtikçe içti. Böylelikle hem kadınla birlikte oldu hem de çocuğu öldürdü.


Hazreti Osman radıyallahu anh devam etti : "İçkiden kendinizi koruyunuz ! Çünkü o, kötülüklerin anasıdır. Şunun bir gerçek olduğunu söylüyorum : İçki ile iman bir kalpte durmaz, içkinin imanı yok etmesinden korkulur."

Kaynak : (bk. Nesâî, Eşribe, 44; Abdürrezzâk b.  Hemmâm, Musannef, 9/236; İbn Hibbân, Sahîh, 12/168; Beyhakî, Şu'abu'l-Îmân, 5/10)

Yorum Gönderme

0 Yorumlar